23 Nisan 1920’de Meclis’i kurdu Çanakkale’de tarih yazdı. 104. yılı kutlu olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, bu kutlu günü çocuklara armağan etti.

TBMM’yi kuran “GELECEĞİ YAZAN ADAM” Atatürk, bu tabiri; Çanakkale’de bütün hayalleri Boğaz’ın karanlık sularına gömülen, ‘Üzerinde güneş batmayan imparatorluk’ diye adlandırılan Birleşik Krallık
Donanma Bakanı ve Başbakanı olan Türk düşmanı, Sir Winston Churchill’den almıştı.

Churchill’in, üç ciltlik kitabında 21 kez “Mustafa Kemal” adını kullanmış ve şöyle söylemişti:

At the head of the 19th. Division there stood in this strange story, a Man of Destiny, Mustapha Kemal Bey.

Yani “Bu garip öyküde, 19. Tümenin başında, Geleceği Yazan Adam, Mustafa Kemal Bey bulunuyordu…”

1915’te Çanakkale’ye gelerek Türklerden ‘kurtulmak’ isteyenlerin hüsrana uğradığı yerde Miralay Mustafa Kemal, bu isteği bozguna uğrattı. 23 Nisan 1920’de kurduğu Büyük Millet Meclisi’nde de bunu tasdik ettirdi.

29 Ekim 1923 tarihinde ise “İlelebet payidar kalacak” şekilde Cumhuriyet’i ilan ederek bunu perçinledi.

Mustafa Kemal Atatürk o günlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Düşman işgalindeki Anadolu ve Rumeli topraklarında, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı başlatacak ve Cumhuriyet’e giden yolda adımlar atılmasını sağlayacak TBMM, 23 Nisan 1920’de açılmıştı.

TBMM’nin açılışına giden adımlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmasının ardından Mondros Mütarekesi’ne rağmen ülkenin işgal edilmeye başlanması üzerine Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a ayak bastığı an atıldı.

Amasya Tamimi ile Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar, “ulusun egemenliğini yine ulusun sağlayacağı”nı ortaya koyuldu.

Atatürk, 22 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisinin açılışını duyurduğu genelgesinde ise bundan böyle “bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek kat”ın bu Meclis olacağını kaydetti.

23 Nisan 1920’de ise Hacıbayram Camisi’nde cuma namazı kılındıktan, kurbanlar kesildikten sonra ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi, İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada açıldı.

“MİLLÎ EGEMENLİĞİMİZİ MUHAFAZA VE MÜDAFAA EDECEĞİZ”

Atatürk’ün de dediği gibi;

Hiç şüphe yok, devletimizin ebedî müddet yaşaması için, memleketimizin kuvvetlenmesi için, milletimizin refah ve mutluluğu için, hayatımız, namusumuz, şerefimiz, geleceğimiz için ve bütün kutsal kavramlarımız ve nihayet her şeyimiz için mutlaka en kıskanç hislerimizle, bütün uyanıklığımızla ve bütün kuvvetimizle millî egemenliğimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir